LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

Binnen de vereniging hebben we verschillende lidmaatschapsvormen. Elk lid van Schermschool De Jordaan is lid van de KNAS.

Jeugd lidmaatschap t/m 17 jaar
€ 300,- per kalenderjaar, of € 25,- per maand

Volwassenen lidmaatschap vanaf 18 jaar
€ 420,- per kalenderjaar, of € 35,- per maand

Student lidmaatschap
€ 336,- per kalenderjaar, of € 28,- per maand

Bij vooruitbetaling van één jaar 5% korting.

Aspirant lidmaatschap
Volwassenen 2 gratis proeflessen, contributie eerste 2 maanden € 50,00
Jeugd 2 gratis proeflessen, contributie eerste 2 maanden € 35,00
Student 2 gratis proeflessen, contributie eerste 2 maanden € 40,00

KNAS Lidmaatschap
Lidmaatschap van de KNAS is voor elke schermer noodzakelijk aangezien de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering het mogelijk maakt dat je zonder zorgen schermt. Daarnaast biedt het vele andere voordelen: Deelname aan wedstrijden en competities. Deelname aan cursussen en opleidingen. Je draagt bij aan het bereikbaar houden van onze sport.

Senior lidmaatschap vanaf 21 jaar € 47,25 per kalenderjaar
Jeugd lidmaatschap t/m 20 jaar € 23,50 per kalenderjaar

KV De Palm Lidmaatschap
Lidmaatschap van Kindervereniging De Palm voor onderhoud van gebouw De Palm.

Lidmaatschap € 20,00 per kalenderjaar

Aanmelden
Het ingevulde aanmeldingsformulier kun je per post sturen naar Schermschool De Jordaan of tijdens de trainingen afgeven bij de leraar. Je mag een ingevuld en ondertekend formulier ook scannen en per e-mail sturen naar info@schermschooldejordaan.nl. Na ontvangst en verwerking ontvang je van de vereniging per e-mail een bevestiging van je inschrijving.

Opzegging lidmaatschap
De opzegtermijn is 3 maanden. In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten hiervan af te wijken. Een bijzonder geval kan zijn: verhuizing naar een andere stad als gevolg van werk of studie, danwel een ernstige blessure.
Opzegging gebeurt schriftelijk.